Debatmøde om

”Forslag til ny salmebog”

 

 

 Weekend-kursus på Liselund, 27. - 29. oktober 2000

 

 

Den 27. - 29. oktober 2000 afholder Samfundet Dansk Kirkesang et debatmøde på Liselund om Forslag til ny salmebog, som den kirkeministerielle salmebogskommission udsendte 1. marts 2000 (Betænkning nr. 1381).

Som forberedelse til en nærmere vurdering af salmebogsforslaget har bestyrelsen for Samfundet Dansk Kirkesang nedsat et underudvalg, bestående af sognepræst og lyrikanmelder ved Præsteforeningens Blad, Henriette Bacher Lind, domprovst Karen Horsens, sognepræst, dr. theol. Jesper Høgenhaven, professor dr. phil. Christian Thodberg og forskningslektor Peter Thyssen. Udvalgets arbejde skal udmønte sig i en skriftlig rapport, der indeholder en kommenteret oversigt over behandlingen af de forskellige salmedigtere i Forslag til ny salmebog. Rapporten rekvireres fra den 10. september.

Weekend-mødet på Liselund tager sigte på en bred debat om valget og redigeringen af salmeteksterne i Forslag til ny salmebog. Som oplæg til denne debat vil den ovennævnte rapport blive inddraget og kommenteret af forfatterne. Samtlige oplæg efterfølges af diskussion, således at flest mulige kan få lejlighed til at give deres synspunkter tilkende.

Desuden vil salmebogsforslagets melodihenvisninger blive debatteret – med udgangspunkt i kommissionens énstemmige udgave af de foreslåede melodier.

Weekend-mødet afsluttes med højmesse i den nyopførte Antvorskov kirke søndag den 29. oktober.

  

  Program

 

    Fredag 27. oktober

   19.45:  Professor, dr. phil. Christian Thodberg:

              Om salmebogens nødvendighed i den lutherske gudstjeneste

 

    Lørdag 28. oktober

   9.00:     Kingo-, Brorson- og Grundtvig-salmerne i Forslag til ny salmebog

                Oplæg ved Jesper Høgenhaven, Christian Thodberg og Peter Thyssen.

 

    10.30:  Det 20. århundredes salmer i Forslag til ny salmebog

                Oplæg ved Christian Thodberg, Karen Horsens og Henriette Bacher Lind.

 

    14.00:  Melodihenvisningerne i Forslag til ny salmebog

                Oplæg ved medlem af salmebogskommissionen, organist Ole Brinth og

                professor dr. phil. Henrik Glahn

 

    17.00:  Årsmøde i Samfundet Dansk Kirkesang

 

    18.00:  Middag

 

    20.00:  Er der behov for en ny salmebog?

                Afsluttende debatrunde. Diskussionsleder: sanginspektør Arne Berg

 

    Søndag 29. oktober

    10.00:    Højmesse i Antvorskov kirke.

                  Prædikant: domprovst Karen Horsens.

                  Organist: Heinrich Hildebrandt-Nielsen.