Den nye Salmebog og Koralbog

1 år efter

 

Debatmøde lørdag den 20. november 2004 kl. 9.30-16.00 i Vartov

 

Pinsedag 2003 indførtes ”Den Danske Salmebog 2002” til brug den danske folkekirke og samme efterår udkom ”Koralbog til Den Danske Salmebog 2003”. Dermed afsluttedes det arbejde, der siden 1994 havde stået på i den kirkeministerielle salmebogskommission.

 

Under hele perioden blev salmebogskommissionens arbejde fulgt nøje af Samfundet Dansk Kirkesang, hvis kommentarer hertil fylder over 300 trykte sider, ligesom foreningen i oktober 2000 afholdt et weekendmøde om kommissionens daværende forslag.

 

1 år efter salmebogens og koralbogens udgivelse, kan der være grund til at gøre status ved at stille følgende spørgsmål: I hvilket omfang endte salmebogskommissionen med at vise lydhørhed over for de fremsatte kritikpunkter? Og hvilke erfaringer har brugen af den nye salmebog og koralbog indtil videre har givet?

 

 

Program

 

Fredag den 19. november kl. 20.00:

 

 Koncert i Holmens Kirke

 

Værker af

Johann Sebastian Bach, Thomas Laub, Knud Jeppesen

 

Medvirkende:

Holmens Kirkes Kantori under ledelse af Jakob Lorentzen

Orgelsolist: Else-Marie Kristoffersen. Gambe: Hanna Lofsdottir

 

Efter koncerten er der reception i Holmens Kirkes Store Skriftestol, hvor Samfundet Dansk Kirkesang byder på et let traktement.

 

 

 Lørdag den 20. november

 

  9.30:       Morgensang og velkomst

 

  9.45:       Den nye salmebog – 1 år efter

                 Peter Thyssen, sognepræst ved Holmens Kirke

                Den nye salmebog et blevet til i et samspil af mange forskellige interesser (kommissoriets formuleringer, de kirkelige retningers præferencer, folkelige krav om genkendelighed m.v.). Hvordan er det endelige resultat blevet og hvordan virker det i praksis?

 

11.00:        ”I et kys kan alt udtrykke” – Salmebogen mellem forståelighed og poetisk sanselighed

                   Stefan Lamhauge Hansen, studenterpræst ved Trinitatis Kirke

                  Udover at rumme salmer fra de seneste knap 50 år adskiller Den danske Salmebog (2002) sig fra 1953-udgaven ved at føre en stor del af tidligere tiders salmer tilbage til en så oprindelig skikkelse som muligt. Derved har salmerne måske nok vundet i digterisk temperament og teologisk farvning, så de i højere grad fremstår som genuine stemmer fra en anden tid, i selskab med stemmer fra vor tid; men hvordan mødes denne bestræbelse af nutidens krav om forståelighed?

 

13.30:         Den nye koralbog – mellem idé og virkelighed

                   Ole Brinth, organist ved Haderslev Domkirke (medlem af salmebogskommissionens koralbogsudvalg)

                   Oplæget vil indeholde en redegørelse for de bærende tanker i slutfasen af koralbogsarbejdet, en statusopgørelse over koralbogens melodirepertoire m.m.

 

16.00:          Årsmøde i Samfundet Dansk Kirkesang