Hvad betyder Thomas Laub for kirkesangen i dag?

 

 Kirkemusikalske, æstetiske og liturgiske aspekter af Laubs reformprogram for den danske kirkesang

 

 

Debatmøde lørdag den 4. juni 2005, kl. 10.00-17.00 i Vartov

 

 

I den nye koralbog er organisten og komponisten Thomas Laub (1852-1927) repræsenteret med henved 60 originale salmemelodier. Dertil kommer en lang række af de ældre salmemelodier, som er gået videre i Laubs bearbejdelse.

 

Men hvilke rolle spiller Thomas Laub – hans salmemelodier og hans kirkemusikalske synspunkter egentlig i dag? Er hans melodier blevet en uundværlig del af den danske salmesang eller bruges de snarere ”i mangel af bedre”?

 

Med dette debatmøde ønsker vi i Samfundet Dansk Kirkesang at sætte fokus på Thomas Laubs nutidige betydning. Laubs oprindelige synspunkter for kirkesangen vil blive rekapituleret, ligesom hans betydning for den aktuelle danske gudstjeneste vil blive overvejet. Desuden vil de praktisk-musikalske erfaringer med Laubs melodier blive behandlet.

 

 

Program

 

10.00:       Velkomst og morgensang

 

10.15:       Organist Henrik Palsmar:

                 Genhør med Thomas Laub

                Om forholdet mellem Laubs gudstjenestesyn og hans ideer om salmemelodier, kirkemusik, kunst og subjektivitet.

 

13.00:       Sognepræst, lic. theol. Peter Thyssen:

                 Thomas Laub – samvittigheden i den danske kirkesang?

                Om Laubs betydning for definitionen af en kirkelig musikstil og den hertil hørende bevidsthed om, hvor grænserne går for, hvad der kan synges og spilles i gudstjenesten.

 

14.00:       Professor, dr. phil. Henrik Glahn:

                 De ældre melodier i Thomas Laubs reformsamlinger

                Om Laubs betydning for indførelsen og. genindførelsen af de ældre salmemelodier i den danske kirkesang.

 

15.00:       Organist og kantor Jakob Lorentzen:

                 Praktisk-musikalske erfaringer med Laubs salmemelodier

                 Overvejelser om Laubs melodier i forbindelse med en CD-indspilning af Laubs salmemelodier.

 

16.00:       Årsmøde i Samfundet Dansk Kirkesang.