Hvad gør melodien ved en tekst?

 

Debatmøde om danske salmer med

alternative melodier

 

 

Lørdag den 18. marts 2006 kl. 10.00-17.00 i Vartov

 

 

Den danske folkekirke er formentlig mere end nogen anden kirke præget af, at der til en lang række salmer findes alternative melodier.

 

Dette kan man hilse velkommen som en musikalsk mangfoldighed eller man kan beklage det som en besværlighed, men under alle omstændigheder bliver man nødt til at forholde sig til karakteren af de melodier, der er at vælge imellem.

 

Som noget nyt i Danmark har Vajsenhusets Forlag i november 2005 udgivet Den Danske Salmebog med noder – hvorved den ovennævnte problematik får en særlig tydelighed.

 

Til dette debatmøde om alternative salmemelodier har vi inviteret en række oplægsholdere til at give deres bud på, hvad melodien gør ved teksten i en række kendte salmer.

 

De enkelte oplæg vil vare ca. 20-25 minutter, hvorefter der bliver mulighed for spørgsmål og diskussion.

 

 

Program

 

10.00: Indledning ved sognepræst, lic. theol. Peter Thyssen:

           Alternative salmemelodier – et dansk fænomen

           Om baggrunden for og betydningen af melodivalgmulighederne

            i den danske folkekirke.

 

10.30:  Oplæg om salmer med alternative melodier ved:

 

            organist Jørgen Ernst Hansen

 

            organist Thomas Viggo Pedersen

 

            professor Bine Bryndorf

 

            organist Søren Christian Vestergaard

 

            organist Hans Ole Thers

         

           

16.00: Årsmøde i Samfundet Dansk Kirkesang