Musik og kirke

 

Torsdag den 22. maj 2008

kl. 9-16

 

Temadag om musikken i kirken

 

i samarbejde med Pastoralseminariet i København

 

Temadagen afholdes i Helligåndskirkens lokaler, Valkendorfsgade 23, 1151 København K

 

 

Ligeså selvfølgelig, brugen af musik synes at være i den kristne gudstjeneste (salmesang, korsang, orgelmusik m.v.), ligeså ofte er det blevet diskuteret, hvilken betydning, musikken kan tillægges i kirkelig sammenhæng – og ikke mindst hvilken slags musik, der egner sig bedst til gudstjenstlig brug.

Er kirkemusikken først og fremmest bundet til en bestemt, klassisk musiktradition – eller skal kirkemusikken snarere knytte til ved de musikformer, der er aktuelle og populære i nutiden?

Er kirkemusikken at forstå som en del af evangeliets forkyndelse – eller snarere som et underholdende indslag i gudstjenesten?

Er kirkemusikken begrænset til bestemte udtryksformer – eller er den snarere overladt til kirkemusikerens fantasi og opfindsomhed?

Disse – og flere andre spørgsmål – vil blive behandlet og debatteret på temadagen om kirkemusik den 22. maj 2008.

Der bliver mulighed for spørgsmål og diskussion efter de enkelte indlæg, ligesom der afslutningsvis vil være en opsamlende debat.


 

Program

 

9.00:

Velkomst og morgensang

 

9.15-10.15:

Sognepræst, lic. theol. Peter Thyssen:

Hvilken rolle spiller musikken i gudstjenesten?

Brugen af musik i gudstjenesten er ikke faldet ned fra himlen, men fremkommet af bestemte gudstjenstlige behov. Oplæget vil belyse, hvordan en række forskellige liturgiske traditioner gennem tiden har inkorporeret musikken i den gudstjenstlige sammenhæng og hvordan de liturgiske opfattelser har været retningsgivende for spørgsmålet om både kvantitet og kvalitet i kirkemusikken.

 

10.30-11.30:

Fhv. sanginspektør og organist Arne Berg:

Hvad er en god salmemelodi?

Den danske folkekirke rummer et særdeles righoldigt repertoire af salmemelodier. Med demonstration af en række kendte og mindre kendte salmemelodier vil oplæget berøre følgende spørgsmål: Hvad betyder melodien for teksten? Hvilke melodityper egner sig bedst til gudstjenstlig brug og hvilke kriterier kan der anlægges i valget blandt flere melodier til samme salme?

 

11.45-12.00:

Organist og klokkenist Ørjan Horn Johansen:

Klokkespil-koncert

 

12.00-12.20:

Musikandagt i Helligåndskirken

 

12.20-13.00:

Frokost

 

13.00-14.00:

Organist og lærer ved Sjællands Kirkemusikskole

Erik Hildebrandt-Nielsen:

Om orgelledsagelse af salmesang

Hvorledes befordres salmesangen i menigheden bedst muligt? Tjener harmonisk variation og forskellige ledsagesatser til gavn eller forvirring for menigheden (eller til organistens fornøjelse)? Hvilken betydning har valget af registrering? Er orglet overhovedet velegnet til fællessang? Er tonelejet for højt – eller for dybt?! Hvilken forskel gør valget af toneart for sangen? Disse og flere andre spørgsmål behandles i ord og praktiske eksempler, hvor problemstillingerne mærkes og sammenlignes på ”egen krop”.

 

14.15-15.00:

Afsluttende debat

 

15.15-15.45:

Årsmøde i Samfundet Dansk Kirkesang

 

 

Sted: Helligåndssalen, Valkendorfsgade 23, 1151 København K.

Tilmelding senest tirsdag den 20. maj til Michael Hemmingsen: hemmingsenmichael@hotmail.com eller tlf. 3834 5969.

Deltagelse i temadagen er gratis. Der serveres kaffe i pauserne.

Frokost kan købes for 50 kr. og bestilles ved tilmeldingen.