Kan musikken forkynde?

 

 

Kirkemusikalsk temadag

 

 

torsdag den 3. juni 2010

kl. 9-15

 

Temadagen finder sted i Helligåndskirkens lokaler, Valkendorfsgade 23, 1151 København K

 

 

Kan musikken forkynde?

Den kristne kirke bygger på forkyndelsen af evangeliet. Dette har fra begyndelsen været forstået som ’ordets forkyndelse’ – det ord, der med en levende stemme bliver givet videre til menigheden i gudstjenesten.

 

Spørgsmålet er imidlertid, om prædikenen har eneret på denne forkyndelse – eller om de øvrige elementer i gudstjenesten også kan tilkendes en forkyndende funktion. Dette spørgsmål gælder i særlig grad musikken, der som ”ørets kunstart” har en umiddelbar adgang til tilhørerne.

 

Er musikken at forstå som ”evangeliets medforkynder”? Eller er musikkens opgave i gudstjenesten først og fremmest at være svar på forkyndelsen?

 

Kan musikken sige noget, som ord ikke kan sige? Eller udtrykker musikken kun stemninger og følelser?

 

Har musikken en selvstændig betydning i gudstjenesten? Eller er hovedformålet en symbiose af ord og musik i gudstjenesten?

 

Disse og flere andre spørgsmål vil blive fremlagt og debatteret på temadagen den 3. juni.

 

I de enkelte indlæg er der inkluderet tid til spørgsmål og debat.

 

 

Program

 9.00:

Velkomst og morgensang

 

9.15-10.15:

Sognepræst, lic. theol. Peter Thyssen:

Kan musikken forkynde?

De mange storslåede kirkemusikalske værker og den indiskutable brug af musik i gudstjenesten må løbende give anledning til spørgsmålet om musikkens funktion i kirken. Er musikken en del af forkyndelsen – eller har musikken sin egen værdi og betydning i gudstjenestens sammenhæng?

 

10.15-10.30:

Kaffepause

 

10.30-11.45:

Sognepræst Martin Bendixen Rønkilde:

”Troen kommer af det, der høres”

Kun de færreste vil gøre modstand mod, at musik har en plads i kirken. Men hvad kan musikken egentlig? Og udnytter folkekirken det fulde potentiale i brugen af musikken?

 

12.00-12.15:

Musikandagt i Helligåndskirken

 

 12.15-13.00:

Frokost

 

13.00-14.00:

Organist Poul Søndergaard Jacobsen:

Gregorianske motiver i orgelmusikken fra Bach til Messiaen

Hvilken betydning fik den gregorianske sang for orgelmusikken? Hvorfor har orgelkomponister fra Couperin og Bach til Messiaen udvist en særlig interesse for gregorianske motiver? Med inddragelse af musikeksempler på orglet, vil oplægget forsøge at vise, hvordan de gregorianske temaer synes at være blevet brugt i et musikalsk forkyndende øjemed.

 

14.15-15.00:

Afsluttende debat

 

15.15-15.45:

Årsmøde i Samfundet Dansk Kirkesang

 

 

Sted: Helligåndssalen, Valkendorfsgade 23, 1151 København K.

Tilmelding senest mandag den 31. maj til kasserer og sekretær Nina Dyrhoff Nyegaard: ndnyegaard@mac.com eller tlf. 2627 2611

Deltagelse i temadagen er gratis. Der serveres kaffe i pauserne.

Frokost kan købes for 50 kr. og bestilles ved tilmeldingen.