Samfundet Dansk Kirkesangs bestyrelse

 

Peter Thyssen (formand)
Sognepræst ved Holmens Kirke.
Borgergade 101, 1300 København K. Tlf. 33 36 13 73.

thyssen@holmenskirke.dk 

 

Erik Hildebrandt-Nielsen
Organist ved Hørsholm Kirke, lærer ved Sjællands Kirkemusikskole.
Erantisvej 2, 3660 Stenløse. Tlf. 48 18 42 43.

ehn@doks.dk

 

Thomas Holme Hansen

Lektor ved Afdeling for Musikvidenskab, Aarhus Universitet.

Langelandsgade 139, 8000 Århus C. Tlf. 89 42 51 54.

musthh@hum.au.dk

 

Stefan Lamhauge Hansen
Studenterpræst ved Trinitatis Kirke.
St. Kannikestræde 8, 1169 København K. Tlf. 33 14 01 83.

slh@rundetaarn.dk

 

Poul Søndergaard Jacobsen

Organist og kantor ved Vor Frue Kirke i Århus.

Hasselvej 6, 8700 Horsens. Tlf. 86 18 42 58.

poulsjacobsen@aarhusvorfrue.dk

 

Claus Røllum Larsen

Forskningsbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek, organist ved Herslev Kirke

Fuglebakkevej 39, 2000 Frederiksberg. Tlf. 33 24 80 26.

crl@kb.dk

 

Peter Weincke
Organist ved Vedbæk Kirke, lærer i kirkemusik ved Pastoralseminariet i København.
Kathrinevej 27, 2900 Hellerup.
Tlf. 39 62 40 06.

pweincke@gmail.com 

 

 

Sekretær og kasserer:
Nina Dyrhoff Nyegaard

Sognepræst, Aggerholmsvej 2, Søndbjerg, 7790 Thyholm. Tlf. 97 87 51 36.

ndnyegaard@gmail.com