Salmemelodier af Thomas Laub

 

Laubs salmemelodier er indspillet af Inge Bønnerup på Carsten Lund-orglet (1995) i Garnisons Kirke, København, efteråret 2007. Melodierne er optaget af Viggo Mangor.

 

Kildehenvisninger:

** Melodier, der findes i Den Danske Koralbog 1954 og Koralbog til Den Danske Salmebog 2003

*   Melodier, der findes i Den Danske Koralbog 1954

DK = Dansk Kirkesang, 1918

TDK = Tillæg til Dansk Kirkesang, 1930

 

 

1)           Alle mine kilder skal være hos dig            **        1922

2)           Alt, hvad som fuglevinger fik                    **        1915

3)     Alt står i Guds faderhånd                          **        1916

4)           At sige verden ret farvel                           **        1921

 

5)     Blomstre som en rosengård                      **        1916

6)          Brat, Herre Jesus, blandt dine du stod      **        1926

 

7)           Dejlig er den himmel blå                           **        1917

8)           Den mørke nat forgangen er                      *         1915

9)           Denne er dagen, som Herren har gjort      **        Vulpius 1609 / Laub 1896

10)       Den store, hvide flok vi se                        **        1908

11)       Der er en vej, som verden ikke kender     **        1913

12)       Det er den daglig trøst                              **        1924

13)       Der er så yndigt at følges ad, hvor banet   **        1923

14)       Det koster ej for megen strid                     *         1913

15)       Dig rummer ej himle                                 **        1913

16)       Drag, Jesus, mig                                        *         1915

17)       Du gamle af dage                                      *          1926

18)       Du, som går ud fra den levende Gud         **        Franck 1628 / Laub 1902

 

 19)   En sædemand gik ud at så                         **        1917

 

20)       For dig, o Herre, som dage kun                TDK     1924

21)       Fred hviler over land og by                       **        1922

22)       Fred til bod for bittert savn                        DK       1918

23)       Frelseren er mig en hyrde god                               1916

24)       Frygt ikke mer                                          TDK      1922

25)       Fuglen har rede, og ræven har grav            **        1921

 

26)       Giv mig, Gud, en salmetunge                      **       Førreformatorisk / Triller 1555 / Laub 1896

27)       Gud Helligånd! o, kom                               **        1917

28)       Gud, i dine vingers skygge                         TDK      1925

29)       Går det, Herre, som jeg vil                         **       ca. 1900

 

30)       Halleluja, jeg har min Jesus funden             TDK      1922

31)       Har vi toppet, må vi dale                             *         1917

32)       Helgen her og helgen hisset                         *         1916

33)       Helligånden trindt på jord                          TDK      1925

34)       Herre, hvor skal vi gå hen                          DK        1907

35)       Herre Jesus Krist (Du, Herre Krist)           DK        1918

36)       Herren af søvne opvågned, opsprang         **        1920

37)       Herren, han har besøgt sit folk                   **        ca. 1900

38)       Herren han sagde til Herren min                 TDK      1921

39)       Herren siger: er I trætte                             TDK      1925

40)       Herren taler: Øer, hører                              *         1926

41)       Her vil ties, her vil bies                               **        1917

42)       Hil dig, Frelser og forsoner                        **        ca. 1890

43)       Himlen trods de grumme bølger                 TDK      1924

44)       Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod      **        1912

45)       Hvilestunden er i vente                               **        1917

46)       Hvor er det godt, i Jesu arme                     **        ca. 1900

47)       Hyggelig rolig                                            DK        1911

48)       Højhedens Gud, som kom herned              **        1919

49)       Hør vor hellig-aftens bøn                           **         1926

50)       Hører I, vor Herre kalder                          DK        1915

 

51)       I al sin glans nu stråler solen                         DK         1916

52)       I falmende blade, du kølige vind                 * 2003    1922

53)       I kvæld blev der banket på Helvedes port  * 2003    1920

54)       I lemmer, hvis hoved har Himlen i vælde     **         1885

55)       Intet så stort, han det jo kan                       *           1920

 

56)       Jeg vil mig Herren love                              DK          1909

57)       Jesus, Jesus, Jesus sigter                           TDK        1918

 

58)       Kimer, I klokker                                        *          1927

59)       Kom, Gud Helligånd, kom brat                  **         Sekvens 12. årh. / Laub 1914

60)       Kommer, sjæle, dyrekøbte                        **         1915

61)       Kom, regn af det høje                                **         1911

62)       Kærligheds og sandheds Ånd                     DK         1916

 

63)       Lovsynger Herren                                       *          1918

64)       Lyksaligt det folk, som har øre for klang     **         1917

 

65)       Med sorgen og klagen hold måde! Du mindes  **    1918

66)       Midt igennem nød og fare                                **    før 1900

67)       Min mund og mit hjerte                               **         1917

68)       Mindes vi en fuldtro ven                            TDK        1923

69)       Morgenstund har guld i mund                      **         1916

 

70)       Nu vil vi sjunge og være glad                      **         1885

71)       Når mit øje                                                **         1915

 

72)       O du Guds Lam                                         **         1888

73)       O Helligånd! mit hjerte                               **         1918

74)       O kristelighed                                            **         1900

75)       Op dog Sion, ser du ej                              DK          1916

76)       Op, I kristne, ruster eder                           DK          1902

77)       Op, thi dagen nu frembryder                      **          1917

 

78)       På Jerusalem det ny                                  DK          1917

79)       Påskemorgen slukker sorgen                     **          1917

80)       Påske vi holde                                          **          1917

 

81)        Rejs op dit hoved                                     DK          1915

 

82)       Sidder rolig i Jerusalem                              *           1919

83)       Skal fri og frelst vi hist                                *           1915

84)       Som dug på slagne enge                           TDK        1923

85)       Som et stille offerlam                                 **          1924

86)       Sorrig og glæde de vandre til hobe            **          1916

87)       Sov sødt, barnlille                                     **          1915

88)       Stat op i gry, min Gud, stat op                  DK          1915

89)       Stat op, min sjæl, i morgengry                   **          1909

90)       Stille er min sjæl til Gud                            TDK        1918

91)       Syng Guds folk, med hjertens glæde         TDK        1924

 

92)       Talsmand, som på jorderige                      **          1900

93)       Tiden skrider, dagen rinder                       **          1916

94)       Til himlene rækker                                    TDK       1918

95)       Tør end nogen ihukomme                          **         1917

 

96)       Uforsagt, vær på vagt                                 *          1916

 

97)       Vaj nu, korsets flag, på voven                   **          1916

98)       Vanæret vor drot kom i sin grav                **          1915

99)       Velkommen igen / Jeg ved mig en søvn       *           1917

100)     Venner! sagde Guds engel blidt                 *           1916

101)     Verden, o verden! hvi frister du mig          **          1916

102)     Vidunderligst af alt på jord                       **          1921

103)     Vor alderdoms trøst og støttestav              *           1916

104)     Vor Herre han er en konge stor                DK          1911

105)     Vor Herre! til dig må jeg ty                      **           1915

106)     Vor Jesus kan ej noget herberg finde        **          1915

107)     Vor tro er den forvisning på                     **          1918

 

108)     Ånden opgav enkesønnen                        DK          1917