Ny dobbelt-CD med salmemelodier af Thomas Laub

("Toner fra Holmens Kirke, III")

Thomas Laub virkede som organist ved Holmens Kirke fra 1891 til sin død i 1927. Det var i disse år, Laub komponerede størsteparten af sine 100 nye salmemelodier, hvoraf der findes 59 i Koralbog til Den Danske Salmebog 2003.

Nogle af Laubs melodier er gået i glemmebogen. Men rigtig mange melodier har menighederne taget til sig, så at vi i dag helt selvfølgelig vælger Laub frem for deres romantiske modstykker.

Holmens kirkes organist, Jakob Lorentzen, og sognepræst Peter Thyssen (formand for Samfundet Dansk Kirkesang) har i samarbejde taget initiativ til, at et bredt udsnit af Laubs salmemelodier er blevet indsunget på fonogram.

Det er Laubs 'eget kor', Holmens Kirkes Kantori, samt DR Radiopigekoret under ledelse af Michael Bojesen, der medvirker på CD'erne. Indholdet på CD'erne veksler mellem satser for kor a cappella og salmer indsunget af vokalsolister, akkompagneret af strygere og lut. Man kan således høre sopranerne Ditte Højgaard Andersen og Marianne G. Nielsen og andre dygtige sangere fortolke Laubs melodier til akkompagnement af Holmens Barokensemble.

Hør melodier fra de to CD'er:

Den mørke nat forgangen er

Tiden skrider, dagen rinder

Op, I kristne, ruster eder

Hil dig, frelser og forsoner

Vaj nu, Dannebrog, på voven

Dobbelt-CD'en kan købes for 150 kr. i Holmens Kirke: kantoratet@tdcadsl.dk