Samfundet Dansk Kirkesangs

publikationer

 

Facsimileudgaver af salme- og koralbøger:

Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog, 1569 (1997) med efterskrift af Erik Dal: kr. 375,-

Niels Jespersøns Graduale, 1573 (1986) med efterskrift af Erik Abrahamsen (1935), Erik Dal og Henrik Glahn:         kr. 250,-

F. C. Breitendich: Fuldstændig Choralbog, 1764 (1970) med en oversigt over koralbogens melodier ved Henrik Glahn:  kr. 175,-

Niels Schiørring: Kirkemelodierne til den 1778 udgangne Psalmebog. For Claveer med udsatte Middelstemmer, 1781 (1978) med indledning og melodioversigt ved Ea Dal:  kr. 125,-

Niels Schiørring: Choral-Bog, 1783 (1978):          kr. 125,-

H.O.C. Zinck: Koral-Melodier til den Evangelisk-christelige Psalmebog, 1801 (1999) med efterskrift af Henrik Glahn:         kr. 278,-

 

Andre udgivelser:

Thomas Laub: Musik og kirke (1920), genudgivet 1997 med indledning af Peter Thyssen og Henrik Glahn:     kr. 248,-

Jens Peter Larsen: Messetoner, 4. reviderede udgave ved Peter Weincke og Bent Frederiksen (1998):    kr. 125,-

 

Bestilles hos Nina Dyrhoff Nyegaard

ndnyegaard@gmail.com