Spørgsmål og kommentarer kan sendes til:

Peter Thyssen (formand): thyssen@holmenskirke.dk

Nina Dyrhoff Nyegaard (sekretær og kasserer): ndnyegaard@gmail.com